Personakt Antavla

Henrik Eliasson

Blev högst 69 år.

Far:X:61 Elias Sjulsson (1626 - 1671)
Mor:X:62 Nilsdotter (~1627 - 1662)

Född:1655
Död:1724-06-13Hängde sig

Barn med Anna Eriksdotter (1655 - )

Barn:
Karin Henriksdotter (1680 - 1758)
Anna Henriksdotter (1700 - 1770)
Margareta Henriksdotter

Noteringar

Länsmannen Eric Abrahamsson ifrån Utanede angiver att Hindric Eliasson i Viken skall sig själv upphängt och således livet avhänt den 13 juni nästlidne, anhållandes att Rätten däröver rannsaka och döma ville.
Hindric Eliassons måg, Israel Israelsson, ifrån Sandviken berättar efter allvarsam förmaning till sanningens bekännelse i detta mål, att Hindric Eliasson var emot sina 70 år och väl levde samt 3 barn avlade med sin Hustru Anicka Ericsdotter. Hade ock gott förstånd, men den 6 av berörde månad begynte han klaga sig ängslig och samvetssvag, dock visste han inte varöver, gick likväl uppe och gjorde sitt arbete till den 13, då han ett sycke ifrån sin gård hängde sig på det sättet, att han band ena änden av ett snöre om en grankvist och den andra änden av samma snöre om sin hals, och sedan hävde sig neder.
Kyrkoherden Samuel Zellinger intygade, att Hindric Eliasson väl kunde sina kristendomsstycken, gick flitigt i kyrkan och brukade sina salighetsmedel, samt förde ett kristerligt leverne, vilket alla närvarande allmogen besanna, och tillägga att ingen vet någon missgärning med honom.
Resolverades av Rätten, att hans anhöriga bör i stillhet och utan några ceremonier, avsides på kyrkogården begrava hans kropp, vilket strax verkställdes.