Personakt

Malin Andersdotter

Född:Skellefteå, (AC)
Död:1550

Barn med Anders Jakobsson af Bure (1480 - 1539)

Barn:
Anna Andersdotter Burea (1515 - 1583)
Kristina Andersdotter
Barbro Andersdotter Bure
Karin Andersdotter
Kjellög Andersdotter

Noteringar

Gamle Herr Anders i Schellefteå lilla dotter, den Archie Biskopen Johannes Magnus äcktade med sit bred, hennes moder hette Gölug, född i Helsingland; hennes fader kiöpte 1500 Kåge hemman åth henne för 70 ma? utaf en Stockholms borgerska, hustru Gundborg, Lars Botnekarls efterlefwerska. Sedan utlöste han ock hennes son Påvel Skrifware med stilla penning och 50 timmer gråwärck limpret får 2 mank och 2 klippare för 2 mank ... (Citerat från Leif Boströms antavla, WWW)

Född omkr 1480 i Skellefteå. "Enl pergamentsbrev från äbp Jacob Ulfsson 1507-02-28 "gamble hr Anderses i Skellefta frilledotter, den Johannes Magnus Archep Upsal. ächtade medh sitt bref. Hennes moder heet Gölugh och war ifrån Hälsingland. Hennes fader köpte Ao 1500 Kågehemman åt henne för 70 mk utaf en Stockholmsk Borgerska, Lars Botnekarls efterlefverska hu Gunborg." Bodde i Storkåge Skellefteå. Både Magnus Erikssons landslag från 1350 och Kristoffers landslag från 1442 reglerar hur frillobarn ska uppfostras. Modern ska ta hand om barnet tills det är tre år, och sedan fadern tills det är sju. Båda hade dock vårdnaden tills barnet var sju år - då det ansågs vuxet. Till skillnad från "horbarn" fick frillobarn vara med och ärva fadern. Frillobarnens särställning bland oäktingarna försvann inte ur lagtexten förrän 1734.