Personakt

X:457 Erik Jonsson Kiervelainen

nybyggare i Ringvattnet Alanäs, Ström..

Född:1620 Finland

Barn med X:458 Lisbeta Andersdotter (- 1696)

Barn:
IX:229 Jon Eriksson Kiervelainen (1660 - 1735)
Ingrid Eriksdotter

Noteringar

Familjen bodde i Hoting 1656,flyttade senare till Ringvattnet.
upptog nybygget Ringvattnet 7 feb 1666 EJ måste 1688 fly till
Norge p g a olaga älgjakt, han kunde ej betala böterna.

Nybyggare i Ringvattnet. Finnsläkt. Flydde till Norge. Enligt Richard Gothe:' Finnkolonisationen inom Ångermanland, södra Lappmarken och Jämtland' sägs följande: Om Ringvattnet: Det officiella nedsättningsbrevet var daterat till 1666-02-07 och förste pionjären var finnen Erik Jonsson. Han synes ha varit en driftig och rentav klipsk karl, advokatämne, varför han också snart för sina landsmäns talan inför häradsrätten, ty - heter det om honom -'han var wan att går för rätten'. Dessutom skulle Erik i Ringvattnet vara upphov till ordspråket: 'Du är som Kerfvel, du känn' int' käringa!'. (han kännde inte igen henne, när hon hade varit nere i bäcken och tvättat sig...).