Personakt Antavla

VI:27 Erik Eriksson

bonde o klockare. Blev högst 61 år.

Far:VII:53 Erik Eriksson (1754 - 1824)
Mor:VII:54 Anna Johansdotter (1751 - 1810)

Född:1779 Bäsksele, Vilhelmina, (AC)
Död:1840 Tjäl, Vilhelmina, (AC)

Äktenskap med VI:28 Brita Andersdotter (1771 - 1807)

Vigsel:1805

Barn:
V:14 Anna Brita Ersdotter (1806 - 1850)
Erik Eriksson (1807 - )

Äktenskap med Märet Hindriksdotter (1790 - 1815)

Vigsel:1808

Barn:
Kristina Katarina Eriksdotter (1810 - 1851)
Hindrik Eriksson (1812 - 1877)
Johan

Äktenskap med Kristina Jonsdotter (1795 - 1864)

Vigsel:1816

Barn:
Märta Sofia Eriksdotter (1817 - )
Gertrud Magdalena Eriksdotter (1818 - )
Erika Eriksdotter (1821 - )
Jonas Eriksson (1823 - )
Johan Petter Eriksson (1825 - )
Mårten Eriksson (1827 - 1885)
Eva Eriksdotter (1829 - 1907)
Olof Eriksson Bäckman (1834 - )

Noteringar

Båthamnen i nedre ändan av Maksjön kallas Maksjölänningen. I sjön, ett litet stycke ovanför länningen, ligger en liten rund holme. Denna holme kallas Kamsen (palten), ty holmen liknar till formen en palt. Gammelklockaren Erik Ersson Tjäl var på lördagen under en sommar i farten med att ro nedgenom Lillstryckan och rodde fast på ett stenblock. Båten sköt upp på blocket och fastnade så stadigt,att det på intet vis lyckades för klockaren att få båten därifrån. Han fick sitta till sena kvällen. Men då kom genom stryckan en kyrkbåt, och de som rodde den båten lyckades draga klockarens båt av stenblocket. Klockaren skulle hava sjungit aftonbön i kyrkan ,men hade fått förhinder. Efter denna händelse kallades det förädiska blocket i Lillstryckan för "Klockarhällan".
Källa: O P Pettersson "Gamla byar I Vilhelmina"
TJÄL
Klockaren Erik Ersson och nämndemannen Per Jakobsson i Skansholm hade till K.B (Konungens Befallningshavande) ingivit ansökan om tillstånd att anlägga och upparbeta ett nytt kronobygge av därtill tjänlig lägenhet omkring s.k. Stavarsjöhöjden. Anläggningen förrättades med anledning härav den 29 juni 1825 av kronolänsman Eleazar Rehn med biträde av nämndemännen Kristoffer Kristoffersson i Dalasjö och Pål Pålsson i Laxbäcken.
(Uppräknat ett antal ängar och myrslått)
Av dessa odlingslägenheter hade genom utslag av den 25 september 1819 N:ris 1-6 blivit lagda under Skansholms by.

Med anledning av vad under denna syn hade blivit utrett, beviljade K.B. genom utslag av den 23 december 1825 fri-och rättighet åt Erik Ersson och Per Jakobsson från Skansholm att av den utsynte lägenheten få anlägga och upparbeta ett nytt kronobygge med namnet Tjäl och beviljades åt åboerne 20 frihetsår från skatt och ränta, under vilken tid och till anorlunda förordnat varder, de äro skyldiga att verkställa nybyggnad- och odlingsarbete för minst 20 Rdr B:co om året.
Under nybygget lades genom utslag av den 15 december 1829 följande lägenheter.