Personakt Antavla

Anders Nilsson

Far:XIII:7425 Niels Nicolaus Andersson Andree (1530 - )
Mor:XIII:7426 Märta Kristina Ersdotter (1540 - )

Död:1619

Barn med ?

Barn:
Erik Andersson (- <1648)

Noteringar

Anders Nilsson. Kyrkohede (1587-1619). Död 1619. 11. Anders Nielsson [1587-1619], företrädarens son. Såsom fullmäktig för fadern uppträdde han på det nämnda lagtinget å Sproted 16 juni 1580. Herr Anders var tydligen vid denna tid sin faders kapellan. Under hans pastorstid inföll den Trondhjemska reformatsen 1589, då föreskrifter rörande prästerskapets tjänstgöring i annexen meddelades. Likaså gafs befallning om att nedrifva och ödelägga de gamla kapell, som från katolska tiden ännu funnos kvar, särskildt här i pastoratet vid gården Landöen och i Öster-kälen. Att denna befallning icke verkställdes förrän under efterträdaren och huru där i skogsbygden katolsk vidskepelse länge florerade finna vi i det följande. Jämte öfriga pastorer i Jämtland utfärdade khden Anders fullmakt för de prästmän, som å samtligas vägnar skulle hylla kon. Christian IV i Opslo 8 juni 1591. (JFT. B. 4, s. 175). Han ägde i Thulleraas ett hemman om 4 spanns utsäde. Herr Anders, som i 10 dagar med kost underhållit tvänne målare, som målat på altartaflan, erhöll 1605 3 t:r korn i ersättning. Död sannolikt år 1619(Bygdén). 11. Anders Nielsen (1587-1619). Son: Erik Andersson, bonde Tulleråsen Offerdal, nämnd i domböcker 1626-1637, g. m. Gertrud Jonsdotter, syster till kyrkoherden i Hede Oluf Joensson Blix.(Supplement) Källa: (Bygdén, Härnösands stifts herdaminne.) (Supplement till herdaminne, B. Hasselberg)