Personakt Antavla

XXI:802817 Fale Bure D. Ä.

Landsdomare i Norrland. Blev högst 74 år.

Far:XXII:1605633 Herse Falesson Bure (1180 - >1270)

Född:1250 Birsta, Skön, (Y)
Död:1324 Birsta, Skön, (Y)

Barn med ?

Barn:
XX:401409 Nils Fartengsson Bure (1285 - 1352)

Noteringar

Bosatt i Birsta, Skön socken och var Landsdomare i Skön
( nämnd 1300 - 1314 det står i Landsarkivet i Härnösand databas över Bureättlingar )
Källa; Bosatt i Birsta, Skön Socken och var Landsdomare i Skön
( Nämd 1300-1314 det står i Landsarkivet i Härnösand databas över Bureättlingar )

Finns mera text ?

Källa: Vi vet också att i ett Pergasment brev från 1327 " se Olof Hersesson anteckningar "

att Kungen upplät de Norrländska älvarna och strömmarna att bebyggas och uppodlas och anförtrodde detta kolonisationsområde

till Ärkebiskopen Olof Björnsson i Uppsala samt Fogden Johan Ingemarsson ,Peter den Unge, Nikolaus Fartengsson ,
den sistnämde var fader till Lagmannen Farteng unge.

( Johan, Petter och Nils nämns komma ifrån Norrlands ledand ätt. )

Källa;Bure Släkten skriven av Marc Hernelind ( sidan 6- 8 , Tioende Generationen )