Personakt Antavla

X:409 Anders Petri Sundius

Blev högst 67 år.

Far:XI:817 Peter

Född:1612 Sunds by, Söderala, (X)
Död:1679

Barn med X:410 Helena Olofsdotter (1620 - 1676)

Barn:
IX:205 Andreas Sundius (1642 - 1705)

Noteringar

Anders Petri (Sundius) (1648-79), Hälsinge, f. i Söderala,
Sunds by, inskrefs vt. 1635 som stud. i Upsala, tjänstgjorde först i Hälsingland.
Tjänstlös stod han med familj på bar backe, då han 1645 förordnades
till komm. i Njurunda och efter ett års tjänst där genom byte
erhöll sacellanien i Selånger (se d. II, s. 280). År 1648 25 nov. ankom han
till Alsen, insattes följande 8 dec. ss. kapellan af prosten och fick bo på
Alsens prästbord. Under åren 1651-52 rådde emellertid tvist mellan bönderna
i Alsen, khden Olof i Trång och kapellanen. Khden tillät honom
ej bo på prästbordet, och bönderna ville ha en i socknen infödd studerande
Olof Erici Alsenius. Vid prostvisitationen 18 mars 1652 undersöktes de
klagepunkter, som bönderna och herr Olof hade mot herr Anders. Den
sistnämnde fick emellertid behålla sin tjänst, men tycks ha måst flytta
från prästbordet, ty han kallas senare herr Anders i Kiösta. Han var
en begifven, from och mer enfaldig än arger man, tillika enögd (monoculus).
Stamfader för släkten Sundius, afled han 1679. Prosten i Offer22
OFFERDAL
dal Z. Plantin köpte af hans arfvingar för 150 dlr en stuga på Alsens prästbord
jämte ett medföljande stolphärberge.
G. m. Helena Olofsdotter, troligen från Söderhamn, »var en vacker och snäll
kvinna». Hon afled 1676.
Af barnen, som kallade sig Sundius: Petrus, f. 1641, khde i Undersåker;
Andreas, f. 1642, fil. mag. primus, första rektorn i Frösö skola, sist khde i Boteå;
Sigrid, f. 1646, g. m. länsman Moses Andersson Lund i Bäcken, änka 1691, d.
8/6 1705.
Källa: Härnösands stifts herdaminnen.