Personakt Antavla

XI:788 Anna Nilsdotter

Blev högst 56 år.

Far:XII:1575 Nils Bengtsson (1570 - 1646)
Mor:XII:1576 Elisabeth Andersdotter (1565 - )

Född:1590 Gånsvik, Säbrå, (Y)
Död:1646 Härnösand, (Y)

Barn med XI:787 Jonas Petri Linnerius (1558 - 1641)

Barn:
X:394 Katarina Linneria (1616 - )
Petrus Jonae Linnerius (1616 - 1656)
Linneria (1620 - 1657)
Karin Linneria (1630 - )
Linneria
Nils Lind
Jonas Lind
Brita Linneria

Noteringar

Anna Nilsdotter, dotter till lagläsaren i Ångermanland Nils Bengtson och hans hustru Elisabet. 1 febr. 1641 inlade Hsands församling en anhållan, att änkans nådår måtte förlängas efter hennes sal. man länge tjänt där i församlingen och allenast på tu års tid fått hel pastorats rättighet för den orsak, att hans antecessor, som intill den tiden lefde och då först blef död, hafver en stor del af hans ordentliga lön uppburit. Sent: »Thet skall stå i betänkjande, intill des ny pastor kommer tijt, och tå får man see huru bliffua kan». - Hon begärde 28/5 1646 frihet på de säl. jord i Giäresta, utaf hvilka hon eljest ej förmådde kronans utlagor præstera. Fick landshöfd. Hans Strijks frisedel s. d. (GLA Diarium 1646


Källa: Härnösands stifts herdaminnen.