Personakt Antavla

Erik Dynesius

Komminister. Blev 78 år.

Far:VII:49 Johan Erik Dynaesius (1708 - 1782)
Mor:Helena Widberg (1711 - 1748)

Född:1744-12-07
Död:1823-12-01 Svartsjö, Sånga, (C)

Sambo med Sofia Lundebom (1762 - 1795)


Sambo med Kristina Katarina Kjellstedt (1766 - 1834)


Noteringar

Härnösands stifts herdaminne III sid 551-552 Erik Dynesius (1798-1807) född i Skog härnösands stift 1744-12-07, död i Sånga, Ärkestiftet 1823-12-01. Son av e.o. prästmannen, sist komm i Sidensjö Johan Dynesius & hans första hustru H.W. Student i Uppsala 176704-07 (Ångerm.) Prästvigd i Stockholm 1781-03-04 av Stockholms kosistori i press, utnämnde biskoppen Uno von Troil, till huspredikant hos riksrådet friherre Sven Bunge. Kommunistersadjunkt i Riddarholmen 1784-11-05 tillika kataket 1790-18-04 Bataljonspredikant vid Änkedrottningens livregemente 17. Tjänste- och nådeårspredikant efter kommunister Norbergson i Riddarholmen 1796-04-26 kommunister ibid. 1796-06-01 tillträdde 1798-05-01. Vid församlingens indragning 1807 fick Dynesius en årlig löneersättning och levde sedan utan ordinarie tjänst. Kungl mj:t beviljade 1824-03-24 ett extra nådeår för änkan att utgå av de hennes man i livstiden innehadda löneförmåner.