Personakt Antavla

VI:31 Aestan Harlin

Blev 71 år.

Far:VII:61 Petrus Harlin (1705 - 1761)
Mor:VII:62 Catharina Kjön (~1707 - 1781)

Född:1735-03-19 Lögdö bruk, (Y)Lögdö C:1
Död:1806-09-25 Nätra, (Y)

Barn med Kristina Margareta Salin (1746 - 1782)

Barn:
Margareta Katarina Harlin (1772 - 1837)
Elisabet Kristina Harlin (1773 - 1808)
Petrus Harlin (1774 - 1774)
Daniel Harlin (1775 - 1859)
Petrus Harlin (1777 - 1818)
Erik Magnus Harlin (1778 - 1778)

Äktenskap med VI:32 Barbara Brigitta Bill (1767 - 1838)

Vigsel:1787

Barn:
Eva Maria Harlin (1790 - 1838)
Erik Gustav Harlin (1792 - 1841)
Aestan Emanuel Harlin (1793 - 1824)
V:16 Anna Sofia Harlin (1799 - 1868)

Noteringar

Mag. Aestan Harlin (1786-1806), f. 19 mars 1735 vid Lögdöbruk, son till brukspred., sedan komm. Petrus Harlin i Häggdånger ochCatharina Kjön. Stud. i Upsala vt. 1755; promov. fil. mag. 16 juni 1761.På kallelse af prosten i Oviken prästv. i Hsand 23 okt. 1763; utn. komm.iStöde 13 febr. 1771, tilltr. 1 maj s. å. Utn. khde i Grundsunda 7 okt.1778, tilltr. 1779, slutligen utn. till pastor i Nätra. Tillträdde här på för-ordn. 1786 men installerades 10 febr. 1788 af biskop Hesselgren; blef 1800kontr.prost. Frågan om ny kyrka hade nu på allvar upptagits, enär dengamla befanns bofällig och synnerligen trång. Efter 10 års strider rörandeplatsen kom K. Mj:ts 4 dec. 1798 daterade föreskrift, att den nya kyrkanskulle byggas på Lötbacken (där den nu står), och domkapitlet förständi-gade prosten mag. Aestan Harlin att i samråd med socknemännen medförsta besörja en ritning samt att kostnads- och materialförslag af skickligbyggmästare upprättades (Hdpr. 8/2 1799). Men härmed voro ej stridigheternaslut, som man kan döma däraf, att prosten anmäler i konsist., att han vidett sammanträde i Nätra sockenstuga rörande den tillämnade kyrkbygg-naden blifvit af kommis.landtmät. Lars Ekorn öfverfallen med otidigheteroch smädande tillvitelser och därigenom funnit sig föranlåten att stämmahonom vid häradstinget (Hdpr. 26/3 1800). Emellertid var prosten den ledande kraften i detta företag och förde det med framgång igenom, ehuruhan ej upplefde kyrkans invigning. Ty han afled året förut 25 sept. 1806.Prosten Harlin var för öfrigt en utmärkt jordbrukare; så väl i Stöde somGrundsunda hade han med synnerlig omsorg häfdat prästborden, liksomäfven här. Han betecknades såsom »prosten med järnviljan».G. 1) 1771 m. Christina Margareta Salin, dotter till prosten D. Salin i Ovi-ken, d. i Grundsunda 30/10 1782.2) m. Barbara Brigitta Bill, d. i Böle by, Nätra 9/6 1838; 71 år.Barn: Margareta Catharina, f. 30/1 1772 i Stöde, g. m. prosten i Nätra,Jonas Nordén, se nedan; Elisabeth Christina, f. 21/4 1773, d. i Nätra 5/4 1808;Petrus, f. 10/6 1774, d. 22/12 s. å.; Daniel, f. 3/7 1775, kapellpred. i Tåsjö; Petrus,f. 15/3 1777, stud. 1798, skrifvare i Hsand, d. 24/2 1818; Erik Magnus, f. 3/7 1778,d. 17/11 s. å.; Eva Maria, f. 1790, afled dagen före sin moder 8/6 1838; Aestan Ema-nuel, f. 23/12 1793, med. d:r 1822, läkare i Marstrand, d. 20/10 1824.Tr.: Num matrimonium negatum præbeat causam justam bello, præs. L. Dahl-man, Ups. 1758. - De diluvio universale, præs. J. G. Wallerius, ib. 1761.