Personakt

X:315 Anders Larsson Warg

Löjtnant. Blev ca 40 år.

Född:1620
Bosatt:Stenberg 2:1, Arnäs, (Y)1634-1660
Död:omkring 1660

Barn med X:316 Karin Eriksdotter (- 1692)

Barn:
IX:158 Märeta Andersdotter (1635 - 1716)
X:298 Anna Andersdotter (- 1699)
Lars Andersson (- 1656)
Erik Andersson Warg (- 1698)

Noteringar

Anders Larsson insattes 1622 som knekt i stället för Sjul Ersson på Lunne 3:1. Han kan t ex vara son till Lars Andersson på Brösta 1:1. Modern var enl db 1659 vt dotter till Sven Ersson på Klingre 1:1. Anders tillhörde först Hans Horns kompani, sedan musketerare vid Axel (Mac)Duvalls kompani, 1626 vid Joakim Magduvalts kompani, 1630 vid Olof Svenssons sedermera Anders Körnings kompani. Sistnämnda år kallas han Anders Larsson i Bodum och blev också korpral detta år. Från 1637 var han rustmästare och från 1639 sergeant, kallar sig då för första gången Warg, fortfarande under Anders Körning. Från 1640 tillhörde han Alexander Elfbrings kompani, från 1644 var han fänrik, 1645 vid Vassilij Butterlins kompani och från 1646 vid Lars Karlssons kompani. Vid krigsutbrottet 1655 utnämndes han till löjtnant men fick 1656 avsked för sjuklighet.