Personakt

XVI:20482 Gunnildh

Blev högst 49 år.

Född:1440 Stugun, (Z)
Död:1489 Stugun, (Z)

Barn med XVI:20481 Harvard Stugukarl (1410 - <1489)

Barn:
Erik Harvardsson (1465 - 1504)
XV:10241 Påhl Harvardsson (1470 - >1504)

Noteringar

Hustrun Gunhild och hennes söner "antagligen änka efter ovannämnda stugukarlen Harvard" erhöll den 20:e juli 1489 av ärkebiskop Jacob i Uppsala bemyndigan "att bruka allt som tillhörde stugan på Ragundaskogen" varmed naturligtvis även följde skyldighet att uppehålla stugukarlsbefattningen och vara föreståndare för resandehärbärget.

Den 20 juli 1489 är datum för ett brev från ärkebiskop Jakob, som befaller prosten över Jämtland, Lars Egidii att bemyndiga hustru Gunilla och hennes söner att bruka 'allt som liger intill Stugun'. Bara några år senare, 1494, lämnar ärkebiskop Jöns själastugan i Erik Harvardssons och hans hustru Birgittas händer på livstid. (Källa: En bok om Stugun, Lars Hamberg) "Alla dandemæn som thetta breff kan fore komma helsar jak Lares Egidij kirkeprester j Brwnflo ok proughst offwer Jæmtalandh kærlegha med gud ok witerlighet gor med tæsso mino opno breffwe ok fwlleligha til staar, ath æpter wærdheligh herres biscop Jacob med gudz nadh ærchp. j Wpsala, befalning ok tilscriffwilse, gor jak beskedheligh quinne hwstrv Gwnnildh ok hænna syner mindogha ok mæktogha ath brwka fikya ok fara alth thet som til Stwghon ligger ok aff fornom hogh lighat haffwer jnthet wndan taket hwiat thet hælst wara kan j waathw ok thorrw nær by ok fiærre forbiwder jak ok hoghlegha wppa mins nadige herres wæghna widh hans nadhes ogynst ok wredhe, noghan man forda hwstrv Gwnnildh æller hænnis barn. hindra quelya omaka æller oforrætta j nogher handa mothw æpter thenna dhagz til ytermere wisso her om trykker jak mith jncighle fore thetta breff som scriffwit war j Brwnflo aarom æpter gudz byrdh Mo cd lxxxjxo jpso die Sancte Margarete virginis et martiris." Levde i Stugubyn, Stugun (Z).