Personakt Antavla

VIII:103 Anders Sundius

Prost i Sollefteå. Blev högst 80 år.

Far:IX:205 Andreas Sundius (1642 - 1705)
Mor:IX:206 Brita Genee (1645 - 1731)

Född:1687 Boteå, (Y)
Död:1767-07-27 Sollefteå, (Y)
Begravd:1767-09-17

Barn med VIII:104 Anna Christina Sund (1707 - 1766)

Barn:
Brita Sundia (1726 - 1727)
Maria Sundia (1727 - 1728)
Andreas Sundius (1728 - 1728)
Kristina Sundia (1730 - 1752)
Maria Brita Sundia (1732 - )
VII:52 Anna Catharina Sundia (1733 - 1811)
Elisabet Sundia (1736 - 1795)
Olof Sundius (1737 - 1806)
Helena Sundia (1739 - )
Andreas Sundius (1741 - 1747)
Gustav Sundius (1743 - 1744)
Maria Brigita Sundia (1744 - 1812)
Magdalena Sundia (1746 - 1746)
Nils Sundius (1748 - 1823)
Margareta Sundius (1750 - 1791)

Noteringar

12. Mag. Anders Sundius (1734-67), f. 1687, företrädarens
broder. Stud. i Upsala 24 okt. 1706, promov. fil. mag. 1719. Konsist.
notarie i Hsand 1722, t. f. rektor vid Hsands triv. skola 14 okt. 1724, tilltr.
364 SOLLEFTEÅ
1725, græcæ linguæ lektor 1726, gymn. rektor 1729; utn. pastor i Sollefteå
1733, tilltr. 1 maj 1734. Vid 1738 års prästmöte i Hsand höll han 15 febr.
e. m. en oration »De duplici Deum cognoscendi modo», blef kontr. prost
1753. Han klagar 1754 öfver laxfiskets aftagande genom sågtimmers
flottning i södra Sollefteå älf. (Hdpr. 22/5 1754.) Afled 27 juli 1767, sedan
han med heder och största beröm lefvat i 80 år, begr. 17 sept.
G. m. Anna Christina Sund, dotter till khden n. 10 och styfdotter till företrädaren,
d. 18/9 1766, begr. 14/12 s. å.
Barn: Brita, f. i Sollefteå, döpt 31/5 1726, d. här begr. 14/2 1727; Maria, f.
i Hsand 24/9 1727, d. där begr. 8/2 1728; Andreas, f. 16/11 1728, d. begr. 21/12 s. å.;
Christina, f. i Sollefteå, döpt 11/8 1730, g. 29/8 1751 m. apologisten, sed. lektor
Michael Ström, d. 17/12 1752 i Hsand; Maria Brita, f. i Sollefteå, döpt 25/7 1732;
Anna Catharina, f. i Hsand 25/10 1733, g. m. khden i Sidensjö Ol. Lundström;
Elisabeth, f. 1/3 1736 i Sollefteå, g. 12/1 1758 m. landtmät. Erik Mellin, d. 18/5 1795;
Olaus, f. 13/5 1737, landtmät., d. i Sollefteå prästg. 26/5 1806; Helena, f. 19/12 1739,
g. m. komm. Ol. Mellin i N.-Luleå; Andreas, f. 7/11 1741, d. 29/12 1747; Gustaf,
f. 31/7 1743, d. 1/4 1744; Maja Brita, f. 31/10 1744, d. i Boteå af lungsot 20/11 1812;
Magdalena, f. 9/3 1746, d. 17/3 s. å.; Nicolaus, f. 6/3 1748, komm. i Långsele, se
nedan; Margareta, f. 14/9 1750, g. m. khden Lars Jacob Stridsberg i Boteå.
Tr.: De patria Amazonum, præs. F. Törner. Ups. 1716. - De variis disputandi
modis, præs. J. Steuchius, ib. 1717.