Personakt Antavla

IX:42 Elisabet Nilsdotter

Blev högst 54 år.

Far:X:83 Nils Ericsson
Mor:X:84 Ericsdotter

Född:1636 Tåsjö, (Y)
Död:1690-01

Barn med IX:41 Göran Andersson (~1630 - 1685)

Barn:
VIII:21 Anders Göransson (1656 - 1742)

Noteringar

Rannsakades över ödehemman förlidet år 1689:
Christoffer Pålssons hemman 11 1/2 seland i Sunnansjö, orsaken till ödesmålet har varit Christoffers ålder och fattigdom, som därför givit sig ifrån hemmanet.
Stor Per Perssons hemman 5 5/8 seland i Sunnansjö, gått ifrån hemmanet och köpt sig ett annat i Jämtland. Lille Per Perssons hemman 5 5/8 seland i Sunnansjö, 2 1/8 seland i Backe, 1 1/8 seland i Look. Gick båtsman 1689 och är död bliven, hustru och barn går för andras dörrar.
Per Ericssons hemman 5 1/4 seland i Sunnansjö, övergivit hemmanet för sin fattigdoms skull och sitter nu på Multrås Kyrkbol. Göran Anderssons hemman 6 seland i Väster Tåsjö. Denne Göran blev död för 5 år sedan. Änkan, hustru Elisabet , övergivit hemmanet för fattigdom, uppehåller sig hos mågen i Östra Tåsjö.

Ödeshemman
1692-09-00
Christoffer Pålsson hemman i Sunnansjö, 11 1/3 seland, ödelagt 1689 för åbons ålder och fattigdoms skull. Har sedan legat öde. Per Ericssons hemman i Sunnansjö, 5 5/8 seland, Backe 2 1/8 seland, Look 1 1/8 seland. Ödelagt 1689 då Per Persson utgick Båtsman, och sedan legat öde 1690 och 1691 men år 1692 är de 5 5/8 selanden i Sunnansjö upptagna av Christer Christersson på frihet emot ödesmål. Store Per Perssons hemman i Sunnansjö 5 5/8 seland, ödelagt 1689 av Per Persson som gick ifrån hemmanet för dess svaghet och köpte sig ett annat i Jämtland. Men är igen upptagit år 1690 av Knut Andersson, som bör betala bägge årens utlagor. I Väster Tåsjö Göran Anderssons hemman om 6 seland ödelagt år 1691 av änkan Lisbet , orsaken till ödesmålet varit hennes fattigdom och att sonen och mågen drogo över åt Norge. För år 1692 är det åter besatt med åbo av Befallningsman.

Besittningsrätt i Tåsjö
1700-01-17
Tvist emellan Per Olofsson Kring, kärande, och Anders Göransson i Tåsjö, svarande, angående besittningsrätten till 4 seland i Öster Tåsjö. Det uppgiver Per Olofsson Kring hurusom hans svärfaders, Olof Nilssons i Hoting fader, skall emot 50 daler kpmt sig av bönder tillhandlat den rättigheten att bygga och bo i Öster Tåsjö, och därpå av rot och stubbe upptagit de 4 seland, som Anders Göransson nu förtiden bebor.Varemot Anders Göransson berättade huru moderns farfader, som var av finnsläkt, detta torpställe upptagit, och ej Olof Nilssons fader, som ock genom giftermål därtill är kommen, vilken det åter övergivit och fördärvat, så att Kronans Befallningsman måst hemmanet med åbor förse och honom där uppsätta 1690, det han sedan med största flit upparbetat.Då Anders Göransson genom såväl börd, som Befallningsmans tillstånd, besitter hemmanet, tilldömdes han hemmanet även i framtiden.