Personakt Antavla

IX:205 Andreas Sundius

Kyrkoherde i Boteå. Blev högst 63 år.

Far:X:409 Anders Petri Sundius (1612 - 1679)
Mor:X:410 Helena Olofsdotter (1620 - 1676)

Född:1642 Alsen, Offerdal, (Z)
Student:1664-07-20 Uppsala, (C) 1)
Död:1705-08-27 Boteå, (Y)

Äktenskap med IX:206 Brita Genee (1645 - 1731)

Vigsel:1675-08-08

Barn:
Olof Sundius (1676 - 1753)
Anna Katarina Sundia (1685 - 1736)
VIII:103 Anders Sundius (1687 - 1767)
Helena Sundia (1688 - 1767)
Gustav Sundius (1688 - 1732)
Brita Sundia

Noteringar

10. Mag. Andreas Sundius (1686-1705), f. 1642, son till komm. i
Offerdal och Alsen Anders S., inskrefs ss. stud. i Upsala 20 juli 1664. Efter
att ha tjänstgjort ss. kollega i Hsand 1671, återvände han till Upsala för
fullbordande af sina studier för graden under åren 1673-74, blef gymn.
adj. och konsist. notarie i Hsand 1674, rektor i trivialskolan 1677, förste
rektor i Frösö nybildade skola 1679, återgick 1681 till förra rektoratet i
Hsand och promoverades 12 dec. 1682 till fil. mag., hvarvid han innehade
första hedersrummet. Log. och phys. lektor 1682 och gymn. rektor
1683. Utn. khde i Boteå 1685, tillträdde han här 1686 och innehade prostämbetet
en tid. Enligt konsistoriets eget vittnesbörd i en skrifvelse efter
hans död till kon. Carl 24 okt. 1705 »var han i sin välmakt en flitig och lärd
prästman, rektor och lektor här i Hsand, omsider pastor i Boteå, där han
lefvat i 19 år, men de sista 13 åren varit betagen af en ovanlig sjukdom till
händer och fötter, kunde ej tåla dagsens ljus, utan låg i mörkret, förtagen
honom mål och röst, sin nöd och begäran upptecknandes med djupa suckningar,
den man med rätta kunde kalla en Guds fånge, och lämnat efter
sig 6 oförsörjda barn, så att ibland alla sterbhus här i Västemorrland
E. K. Mjt har vist sin nåd emot, har intet varit eländigare och bedröfligare
än detta». Han afled 27 aug. 1705.
G. 8 aug. 1675 m. Brita Genee, dotter till borgmäst. i Hsand Ol. Abr:son
Genee. Konsistoriet rekommenderade henne år 1723 till erhållande af en donation
å 80 dlr kmt, d. i Hsand och begr. i stadskyrkan 25/6 1731.
Barn: Olof, f. 1676, efterträdare; Anders, f. 1687, khde i Sollefteå; Gustaf,
f. 1688, äfven khde i Sollefteå; en dotter, g. m. rådman Jonas Ekeblad i Hsand;
Anna, g. m. khden Nils N. Berg i Resele.
Tr.: Disp. de igne, præs. P. Aurivillius. Ups. 1673. - De systemate mundi Democriteo,
præs. M. Celsius. ib. 1674.


Källor

1)Härnösands stifts herdaminnen